Controle

Het gebruik van de keurmerken MPS-A, FFP, EKO, Max Havelaar en Milieukeur is aantoonbaar, doordat de inkoop administratief is terug te voeren en wordt gecontroleerd.

Eens per jaar volgt een certificeringscontrole (audit), bijvoorbeeld door het internationale en onafhankelijke instituut Société Générale de Surveillance (SGS). Een gecertificeerde bloemist kan ook door een andere certificerende instelling laten auditen op de Barometer Duurzame Bloemist (CGD of MPS-ECAS).

Een Barometer gecertificeerde bloemist wordt erkend als duurzame bloemist dankzij deze controlerende instantie. ​De criteria hebben betrekking op vier hoofdthema’s:

  • Duurzame inkoop
  • Personeel & organisatie
  • Milieu
  • Energie 

Het certificatieschema is tot stand gekomen in samenwerking met milieu-organisaties, koepelorganisaties, NGO's, branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel. Bloemisten worden aan de hand van een puntensysteem ingedeeld in drie niveau's

Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren periodiek of producten of diensten voldoen aan de criteria van de Barometer. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Wat zijn de minimale eisen voor een bloemist om zich duurzaam te certificeren?