Controles en niveau

Met certificering op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer onderscheidt de bloemist zich en voldoet hij/zij aan de toenemende vraag vanuit de markt voor een duurzamer product.

Niveau Goud, Zilver of Brons

Afhankelijk van de hoeveelheid ingekochte duurzame bloemen en planten en het aantal punten dat wordt behaald met de bedrijfsvoering, wordt de bloemisterij gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud van de Barometer. Percentages en punten voor een duurzamere inkoop van bloemen en planten zijn als volgt:

Niveau Percentage*  Punten
Brons ≥ 15% 8 uit 33
Zilver ≥ 30% 10 uit 33
Goud ≥ 50% 12 uit 33


Punten scoren​

In totaal kunnen bloemisten 33 punten behalen voor het hanteren van een duurzamere bedrijfsvoering. Voor het bezorgen met een elektrische bedrijfswagen krijgt een bloemist bijvoorbeeld 1 punt per auto (tot een maximum van 3 punten).

Of denk bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van:

 • Afval
 • Elektriciteit
 • Hygiëne en reinigingsmiddelen
 • Gas en water
 • Verpakking
 • Vervoer
 • Zorg voor medewerkers

*Het percentage verantwoordelijkere bloemen en planten ingekocht kan uit de labels MPS-A(+), Biologisch/EKO, On the way to PlanetProof en Fairtrade Max Havelaar/Fair trade bestaan. Tevens zijn sinds 19 mei 2017 de sociale certificaten Kenya Flower Council Silver Standard, EHPEA Silver Level en Florverde Sustainable Flowers opgenomen.

Controle duurzame inkoop

Het gebruik van de keurmerken waaronder MPS-A(+), Biologisch/EKO, On the way to PlanetProof en Fairtrade Max Havelaar/Fair trade is aantoonbaar, doordat de inkoop administratief is terug te voeren en wordt gecontroleerd.

Eens per jaar volgt een certificeringscontrole (audit), bijvoorbeeld door het internationale en onafhankelijke instituut Société Générale de Surveillance (SGS). Een gecertificeerde bloemist kan ook door een andere certificerende instelling laten auditen op de Barometer Duurzame Bloemist (CGD of MPS-ECAS).

Een Barometer gecertificeerde bloemist wordt erkend als duurzame bloemist dankzij deze controlerende instantie. ​De criteria hebben betrekking op vier hoofdthema’s:

 • Duurzame inkoop
 • Personeel & organisatie
 • Milieu
 • Energie

Het certificatieschema is tot stand gekomen in samenwerking met milieu-organisaties, koepelorganisaties, NGO's, branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel. Bloemisten worden aan de hand van een puntensysteem ingedeeld in drie niveau's.

Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren periodiek of producten of diensten voldoen aan de criteria van de Barometer. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.